1. Soshite Watashi wa Sensei ni... 01

https://www.72pp.net/html/202301/68129.html - 动漫卡通

2. Soshite Watashi wa Ojisan ni... 04

https://www.72pp.net/html/202212/66730.html - 动漫卡通

3. Soshite Watashi wa Ojisan ni... 01

https://www.72pp.net/html/202211/65236.html - 动漫卡通

4. Soshite Watashi wa Ojisan ni... 03

https://www.72pp.net/html/202210/55887.html - 动漫卡通